Văn Hóa Phú Quốc

Phong tục và lễ hội truyền thống ở Phú Quốc

Giống như ở khắp mọi nơi, trên đảo Phú Quốc có nhiều sự kiện đặc biệt được người dân nâng lên thành các lễ hội mang tính tập quán, truyền thống của địa phương.

Ngày 1-6 là lễ hội Dinh Câu, ngày 20-12 lễ dinh Thủy Long Thánh Mẫu, ngày 15-7 lễ lập đền thờ, ngày 30-7 lễ Sùng Hưng Cổ Tự, ngày 25, 26-9 lễ chùa Suối Đá, ngày 26, 27-9 lễ chùa Gành Gió, ngày 27-8 lễ kỷ niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ngày 15 tháng giêng lễ tưởng nhớ Vua Gia Long..vào những ngày này nhân dân khắp nơi tụ họp về rất đông, các nghi thức được tiến hành rất trọng thể.

Print Back TOP